Класация на най-добрите университети по Управление на човешките ресурси

за учебната 2020-2021 г.
9 Студенти
22 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Управление на човешките ресурси по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 по Управление на човешките ресурси
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
22
9
48%
44
20
50%
29
16
43%
60
28
41%
54
34
37%
Общо
679
383
43%
С най-много тестове