Класация на най-добрите университети по Химия

за учебната 2020-2021 г.
12 Студенти
17 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Химия
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
17
12
55%
16
10
53%
49
39
46%
115
78
54%
192
123
51%
Общо
4,298
2,492
53%