Класация на най-добрите университети в град Бургас

за учебната 2018-2019 г.
72 Студенти
190 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2018-2019 в град Бургас
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
336
124
50%
169
67
47%
190
72
53%
265
114
52%
425
200
54%
Общо
16,067
5,752
53%