Класация на най-добрите университети в град Ботевград

за учебната 2018-2019 г.
16 Студенти
28 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2018-2019 в град Ботевград
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
45
14
44%
25
14
37%
28
16
43%
66
34
45%
104
38
43%
Общо
3,153
1,246
48%