Класация на най-добрите университети в град Смолян

за учебната 2018-2019 г.
15 Студенти
37 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2018-2019 в град Смолян
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
45
18
44%
37
15
59%
42
20
57%
78
34
53%
139
53
54%
Общо
2,768
1,086
54%