Класация на най-добрите университети в град Габрово

за учебната 2017-2018 г.
54 Студенти
98 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Габрово
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
14
12
60%
50
30
43%
98
54
46%
187
73
44%
350
91
47%
Общо
4,781
1,750
51%