Класация на най-добрите университети по Макроикономика

за учебната 2017-2018 г.
46 Студенти
100 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Макроикономика
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
20
10
52%
39
21
32%
115
45
33%
100
46
35%
243
85
38%
Общо
2,698
1,069
39%