Класация на най-добрите университети по Одитинг

за учебната 2017-2018 г.
33 Студенти
88 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Одитинг
1място
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
25
12
44%
17
10
33%
81
23
44%
88
33
46%
92
43
36%
Общо
666
310
44%