Класация на най-добрите университети по Маркетинг

за учебната 2017-2018 г.
82 Студенти
149 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Маркетинг
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
92
37
41%
106
44
50%
177
87
46%
149
82
49%
264
151
50%
Общо
2,289
1,232
46%