Класация на най-добрите университети по Икономически теории

за учебната 2017-2018 г.
20 Студенти
25 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Икономически теории
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
46
29
35%
22
16
39%
37
22
45%
25
20
47%
82
47
44%
Общо
670
399
41%