Класация на най-добрите университети по Микроикономика

за учебната 2017-2018 г.
62 Студенти
171 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Микроикономика
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
45
23
42%
76
26
35%
93
51
34%
171
62
43%
137
64
40%
Общо
2,090
869
38%