Класация на най-добрите университети в град Враца

за учебната 2016-2017 г.
22 Студенти
39 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2016-2017 в град Враца
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
26
16
39%
13
12
44%
25
18
52%
21
16
52%
39
22
51%
Общо
1,297
427
51%