Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
537
206
47%
248
114
48%
326
126
53%
365
155
54%
776
285
48%
Общо
23,055
7,561
52%