Класация на най-добрите университети в град Шумен

за учебната 2016-2017 г.
108 Студенти
296 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2016-2017 в град Шумен
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
117
72
53%
83
48
54%
103
62
55%
177
69
55%
296
108
51%
Общо
9,388
3,242
55%