Класация на най-добрите университети по Финансов контрол

за учебната 2016-2017 г.
42 Студенти
49 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2016-2017 по Финансов контрол
1място
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
38
23
62%
14
12
37%
55
31
45%
49
42
41%
55
40
55%
Общо
297
213
50%