Класация на най-добрите университети в град Плевен

за учебната 2015-2016 г.
40 Студенти
156 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2015-2016 в град Плевен
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
67
32
46%
50
24
45%
15
11
59%
57
28
56%
156
40
55%
Общо
2,786
858
55%