Класация на най-добрите университети по Химия

за учебната 2015-2016 г.
78 Студенти
115 Тестове
5 Университети
Класация на университетите през учебната 2015-2016 по Химия

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
17
12
55%
16
10
53%
49
39
46%
115
78
54%
192
123
51%
Общо
4,298
2,492
53%