Класация на най-добрите университети в България

за учебната 2021-2022 г.
0 Студенти
0 Тестове
0 Университети
Класация на университетите през учебната 2021-2022 по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
5,694
2,438
48%
3,526
1,520
49%
5,760
2,216
50%
7,448
2,942
50%
12,965
4,728
50%
Общо
323,524
115,296
53%