Класация на най-добрите университети в България

за учебната 2019-2020 г.
1 520 Студенти
3 526 Тестове
29 Университети
Класация на университетите през учебната 2019-2020 по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
3,526
1,520
49%
5,760
2,216
50%
7,448
2,942
50%
12,965
4,728
50%
18,261
6,673
52%
Общо
317,830
112,858
53%
С най-много тестове