ОУ "БАЧО КИРО",

гр. Велико Търново
Учебната 2018-2019 година
3 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Велико Търново
ОУ "БАЧО КИРО", Велико Търново

Велико Търново Филип Тотю 20
тел: 62-58-22

Класиране през годините
Година България Област Град
2018-2019
3 място
1 място
1 място
2016-2017
52 място
5 място
4 място
2015-2016
50 място
3 място
3 място