СОУ "Димчо Дебелянов",

гр. Варна
Учебната 2020-2021 година
48 място
в България
10 място
в Областта
10 място
в Варна
СОУ "Димчо Дебелянов", Варна
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
48 място
10 място
10 място
2019-2020
14 място
3 място
3 място
2018-2019
51 място
10 място
10 място