Първа езикова гимназия,

гр. Варна
Учебната 2020-2021 година
27 място
в България
5 място
в Областта
5 място
в Варна
Първа езикова гимназия, Варна
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 10 място 4 място 4 място 13
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
27 място
5 място
5 място
2017-2018
9 място
2 място
2 място
2016-2017
100 място
13 място
12 място