Милен Смиленски
преподава по Биология
в град София

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",

гр. Варна
Учебната 2020-2021 година
3 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Варна
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Варна

ул"Братя Миладинови"19
тел: 62 04 87

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
3 място
2 място
2 място
2017-2018
35 място
5 място
5 място
2016-2017
22 място
5 място
5 място