МГ "Д-р Петър Берон",

гр. Варна
Учебната 2018-2019 година
10 място
в България
3 място
в Областта
3 място
в Варна
МГ "Д-р Петър Берон", Варна

кв."Чайка"
тел: 302106

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Биология 1 място 1 място 1 място 18
География 5 място 2 място 2 място 24
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
междинен 1 място 1 място 1 място 18
изходен 2 място 2 място 2 място 19
входен 4 място 2 място 2 място 34
тематичен 7 място 3 място 3 място 25
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
19 място
4 място
4 място
2019-2020
2 място
1 място
1 място
2018-2019
10 място
3 място
3 място