Първо СОУ " Св. Седмочисленици ",

гр. Търговище
Учебната 2020-2021 година
15 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Търговище
Първо СОУ " Св. Седмочисленици ", Търговище

"Капитан Данаджиев" N22
тел: 63070

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
15 място
1 място
1 място
2017-2018
87 място
2 място
2 място
2016-2017
150 място
2 място
2 място