ГПЧЕ "Ромен Ролан",

гр. Стара Загора
Учебната 2020-2021 година
45 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Стара Загора
ГПЧЕ "Ромен Ролан", Стара Загора

ул.”Цар Иван Шишман”

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
45 място
2 място
2 място
2018-2019
44 място
4 място
3 място
2017-2018
65 място
5 място
4 място