006 ОУ "Св. Никола",

гр. Стара Загора
Учебната 2017-2018 година
8 място
в България
2 място
в Областта
1 място
в Стара Загора
006 ОУ "Св. Никола", Стара Загора

ул.”Ген.Гурко” № 46а

Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
8 място
2 място
1 място
2016-2017
45 място
4 място
3 място
2015-2016
142 място
8 място
7 място