Деметра Димитрова
преподава по Музика
в град

002 ОУ "Петко Рачов Славейков",

гр. Стара Загора
Учебната 2020-2021 година
5 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Стара Загора
002 ОУ "Петко Рачов Славейков", Стара Загора

ул. "Генерал Столетов "111
тел: (042) 63-92-58

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
5 място
1 място
1 място
2016-2017
1 място
1 място
1 място
2015-2016
22 място
3 място
2 място