Тони Цекова
преподава по Биология
в град София

СМГ "Паисий Хилендарски",

гр. София
Учебната 2020-2021 година
12 място
в България
4 място
в Областта
4 място
в София
СМГ "Паисий Хилендарски", София
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Биология 3 място 1 място 1 място 17
Български език 3 място 2 място 2 място 26
География 3 място 3 място 3 място 20
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изходен 1 място 1 място 1 място 16
входен 1 място 1 място 1 място 33
тематичен 8 място 5 място 5 място 35
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
12 място
4 място
4 място
2019-2020
11 място
5 място
5 място
2018-2019
12 място
3 място
3 място