НГДЕК "Константин-Кирил Философ",

гр. София
Учебната 2020-2021 година
13 място
в България
5 място
в Областта
5 място
в София
НГДЕК "Константин-Кирил Философ", София
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
13 място
5 място
5 място
2018-2019
17 място
6 място
6 място
2017-2018
1 място
1 място
1 място