32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски",

гр. София
Учебната 2020-2021 година
9 място
в България
3 място
в Областта
3 място
в София
32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски", София

София бул. "Христо Ботев" N63
тел: 986-28-45

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Български език 1 място 1 място 1 място 21
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 2 място 2 място 2 място 17
входен 4 място 2 място 2 място 25
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
9 място
3 място
3 място
2019-2020
7 място
3 място
3 място
2018-2019
14 място
5 място
5 място