18 СОУ "Уилям Гладстон",

гр. София
Учебната 2020-2021 година
42 място
в България
15 място
в Областта
15 място
в София
18 СОУ "Уилям Гладстон", София

София София ул."Пиротска" N68
тел: 987-96-82

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Български език 6 място 4 място 4 място 20
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
входен 6 място 4 място 4 място 23
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
42 място
15 място
15 място
2017-2018
93 място
25 място
25 място
2016-2017
40 място
6 място
6 място