119 СОУ "Акад. М. Арнаудов",

гр. София
Учебната 2019-2020 година
1 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в София
119 СОУ "Акад. М. Арнаудов", София
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
25 място
13 място
13 място
2019-2020
1 място
1 място
1 място
2018-2019
22 място
8 място
8 място