Валя Костова
преподава по Математика
в град Варна

035 СОУ "Добри Войников",

гр. София
Учебната 2020-2021 година
46 място
в България
16 място
в Областта
16 място
в София
035 СОУ "Добри Войников", София
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
История 1 място 1 място 1 място 11
География 2 място 2 място 2 място 11
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 3 място 2 място 2 място 14
изходен 5 място 3 място 3 място 10
входен 12 място 5 място 5 място 33
тематичен 12 място 7 място 7 място 14
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
46 място
16 място
16 място
2019-2020
12 място
6 място
6 място
2018-2019
18 място
7 място
7 място