СОУ "Христо Ботев",

гр. Нова Загора
Учебната 2020-2021 година
26 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Нова Загора
СОУ "Христо Ботев", Нова Загора

ул. "Сан Стефано"N2
тел: 22796

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
26 място
1 място
1 място
2018-2019
47 място
1 място
1 място
2017-2018
83 място
3 място
1 място