СОУ "Сава Доброплодни ",

гр. Шумен
Учебната 2020-2021 година
40 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Шумен
СОУ "Сава Доброплодни ", Шумен

бул. " Мадара " N 34
тел: 12180

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
40 място
2 място
2 място
2018-2019
38 място
1 място
1 място
2017-2018
74 място
3 място
3 място