ПМГ "Нанчо Попович",

гр. Шумен
Учебната 2020-2021 година
29 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Шумен
ПМГ "Нанчо Попович", Шумен

ул."Кирил и Методий" N68
тел: 850232

Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
входен 10 място 1 място 1 място 21
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
29 място
1 място
1 място
2018-2019
40 място
2 място
2 място
2017-2018
16 място
1 място
1 място