СОУ "Христо Ботев",

гр. Кубрат
Учебната 2020-2021 година
53 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Кубрат
СОУ "Христо Ботев", Кубрат

ул. "Страцин" 1
тел: 724-46

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
53 място
1 място
1 място
2017-2018
89 място
2 място
1 място
2016-2017
35 място
1 място
1 място