Тони Цекова
преподава по Биология
в град София

СОУ "Св. Паисий Хилендарски",

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
23 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Пловдив
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", Пловдив

ул."Родопи"N48
тел: 624431

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Български език 2 място 1 място 1 място 18
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изходен 3 място 1 място 1 място 9
тематичен 4 място 1 място 1 място 22
входен 11 място 3 място 3 място 17
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
23 място
2 място
2 място
2019-2020
8 място
2 място
2 място
2018-2019
27 място
3 място
3 място