СОУ "Св. Паисий Хилендарски",

гр. Пловдив
Учебната 2019-2020 година
8 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Пловдив
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", Пловдив

ул."Родопи"N48
тел: 624431

Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 4 място 1 място 1 място 10
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
23 място
2 място
2 място
2019-2020
8 място
2 място
2 място
2018-2019
27 място
3 място
3 място