СОУ "Св. Климент Охридски",

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
44 място
в България
5 място
в Областта
5 място
в Пловдив
СОУ "Св. Климент Охридски", Пловдив

бул. "Васил Априлов" 5
тел: 643975

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
44 място
5 място
5 място
2018-2019
35 място
4 място
4 място
2017-2018
26 място
1 място
1 място