Иглика Христова
преподава по Френски
в град София

СОУ "Черноризец Храбър",

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
33 място
в България
4 място
в Областта
4 място
в Пловдив
СОУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Ж.К. "Тракия"
тел: 682312

Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
входен 9 място 2 място 2 място 15
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
33 място
4 място
4 място
2018-2019
24 място
2 място
2 място
2016-2017
134 място
14 място
13 място