Шестнадесето СОУ "Св. Св. Кирил и Методий",

гр. Перник
Учебната година
място
в България
място
в Областта
място
в Перник
Шестнадесето СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Перник

ул. "Димитър Благоев" 154
тел: 67-01-80

Класиране през годините
Година България Област Град
2009-2010
642 място
15 място
12 място
2008-2009
639 място
14 място
12 място
място
място
място