СОУ "Нешо Бончев",

гр. Панагюрище
Учебната 2020-2021 година
38 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Панагюрище
СОУ "Нешо Бончев", Панагюрище

"Цар Освободител" N7
тел: 21 63

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
38 място
1 място
1 място
2017-2018
82 място
1 място
1 място
2016-2017
142 място
2 място
1 място