СОУ "Отец Паисий",

гр. Кърджали
Учебната 2020-2021 година
47 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Кърджали
СОУ "Отец Паисий", Кърджали
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
47 място
1 място
1 място
2016-2017
61 място
2 място
2 място
2015-2016
257 място
3 място
3 място