СОУ "Св. Климент Охридски",

гр. Добрич
Учебната 2020-2021 година
34 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Добрич
СОУ "Св. Климент Охридски", Добрич

бул. Русия 2
тел: 603729

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
34 място
2 място
2 място
2018-2019
37 място
1 място
1 място
2017-2018
66 място
2 място
2 място