ХГ "Св. Св. Кирил и Методий",

гр. Добрич
Учебната 2020-2021 година
10 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Добрич
ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", Добрич

ул. "Велико Търново" 2
тел: 600602

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
10 място
1 място
1 място
2016-2017
175 място
3 място
3 място
2015-2016
277 място
5 място
4 място