Търговска гимназия,

гр. Бургас
Учебната 2020-2021 година
52 място
в България
4 място
в Областта
4 място
в Бургас
Търговска гимназия, Бургас

ул. Г. Шагунов 1

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
52 място
4 място
4 място
2017-2018
48 място
4 място
4 място
2016-2017
25 място
4 място
2 място