СОУ "Св. Св. Кирил и Методий",

гр. Бургас
Учебната 2020-2021 година
49 място
в България
3 място
в Областта
3 място
в Бургас
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Бургас
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
49 място
3 място
3 място
2017-2018
28 място
2 място
2 място
2016-2017
136 място
15 място
11 място