ПМГ "Акад. Никола Обрешков",

гр. Бургас
Учебната 2018-2019 година
5 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Бургас
ПМГ "Акад. Никола Обрешков", Бургас

бул."Ст. Самболов" N19
тел: 810082

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
География 2 място 1 място 1 място 25
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 1 място 1 място 1 място 39
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
37 място
1 място
1 място
2018-2019
5 място
1 място
1 място
2017-2018
32 място
3 място
3 място