ПМГ "Яне Сандански",

гр. Гоце Делчев
Учебната 2020-2021 година
39 място
в България
2 място
в Областта
1 място
в Гоце Делчев
ПМГ "Яне Сандански", Гоце Делчев

ул. "Скопие" N4
тел: 60306

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
39 място
2 място
1 място
2018-2019
21 място
1 място
1 място
2017-2018
21 място
1 място
1 място